Aktualizace

  • Oprava drobných chyb
  • V seznamu klientů lze nyní editovat viditelné sloupce. V případě základních údajů tak není potřeba otvírat okno s plnou editací klienta.
  • V exportu přidány nové sloupce Rezerva 1 až 3 (u PS)

Komentáře nejsou k dispozici.